De WSH organiseert een Waarnemingsavond Vallende Sterren en Planeten

Na de geslaagde Zonnemiddag van 5 juli, door de Werkgroep Sterrenkunde Heusden, wordt er door de WSH op dinsdag 11 augustus a.s. een waarnemingsavond georganiseerd. Wederom op de locatie van de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen.
  
De Zonnemiddag vormde een herstart van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden en voor de eerste keer werd er waargenomen vanaf de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen.
Het Fort, eigendom van mw. I. v.d. Stelt, dateert van 1860 en werd in de originele staat hersteld / gerenoveerd.
Het is echter door de coronacrisis nog te vroeg om in het Fort zelf een presentatie of bijeenkomst te organiseren. Het bestuur streeft naar een hernieuwde opstart in de maand september. Wel wordt er op 11 augustus a.s. een waarnemingsavond georganiseerd.

In augustus is er een  meteorenzwerm zichtbaar genaamd de Perse´den. In de volksmond noemt men het de avond van de Vallende Sterren.
Verder wordt er aandacht besteed aan de planeten Jupiter en Saturnus die op die avond zichtbaar zijn. De meteoren van de Perse´den zijn helder en snel, met nalichtende sporen.


(Foto:
http://hemel.waarnemen.com/)

Naast een heldere hemel is het vereist dat er weinig storend licht is. Dat maakt een waarnemingsavond op het Fort uniek in deze omgeving. De maan komt pas na middernacht op zodat deze niet kan storen.

De meteoren werden al in het jaar 36 gezien door de Chinezen, maar pas in het jaar 1835 werd duidelijk dat het hier om een jaarlijks terugkerende zwerm gaat. Meteoren zijn minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de dampkring op grote hoogte raken.
De Perse´den zijn afkomstig van de komeet Swift Tuttle. De komeet verliest materiaal in de 133 jarige reis om de zon, en die zien wij op aarde als de komeetstaart. Zodra de baan van de Aarde de achtergebleven stukjes steen en gruis passeert, veegt het als ware de restanten van de komeetstaart op. De komeet zelf is dan al lang weer uit het zicht.

Verder staat op het programma het waarnemen van de twee planeten Jupiter en Saturnus.
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. Vaak zijn er met een telescoop manen te zien die om de planeet draaien. Door Gallileo Gallilei werden de manen in 1610 ontdekt.  
Met een verrekijker zijn ze vaak al te zien. De volgende 4 manen zijn uitzonderlijk goed zichtbaar: IO, Europa, Ganymedes en Callisto.
Saturnus is genoemd naar de god van de landbouw en wordt ringplaneet genoemd. Het is in grootte de tweede gasreus na Jupiter in ons zonnestelsel. Als je op Saturnus geboren zou kunnen worden was je pas na 29 aardse jaren 1 jaar oud. Saturnus doet er namelijk 29,46 jaar over om een rondje om de zon te draaien. 

Deelnemers aan de waarnemingsavond zorgen voor warme kleding en een gemakkelijke stoel om naar de nachtelijke hemel te kijken. Heb je een verrekijker of telescoop, neem die mee, er wordt tijdens die avond uitleg gegeven over het gebruik.  

Voor de organisatie van de Waarnemingsavond geldt het volgende:
De Waarnemingsavond vindt plaats op het binnenterrein van de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen. Leden en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 10 augustus a.s. via mail
info@wsh-heusden.nl gericht  aan de secretaris van de WSH.

De volgende maatregelen zijn van kracht in verband met Covid ľ 19:
De deelnemers houden zich aan de maatregelen afgekondigd door het RIVM, met name afstand houden van 1,5 meter zowel op de parkeerplaats voor het Fort als op het binnenterrein van het Fort. Bij binnenkomst en op het toilet is desinfecterende handgel aanwezig.
Indien je last hebt van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, benauwdheid of  koorts wordt dringende verzocht om van de waarnemingsavond af te zien. Heb je plotseling last van ernstige klachten, blijf dan thuis en meld je af bij de secretaris van de WSH.
Op het binnenterrein worden tafels en stoelen geplaatst op basis van de 1,5 meter maatregelen. De deelnemers plaatsen de stoelen minimaal 1,5 meter van elkaar. Zodra een vallende ster wordt gezien is er vaak uitbundig gejuich en geschreeuw, een dringende verzoek van het bestuur om dit nu achterwege te laten. 
Er komt een looproute voor de genodigden op het binnenterrein en bij toiletbezoek.
Voorwerpen, zoals de telescoop, die worden aangeraakt, worden regelmatig schoongemaakt.
Aan iedere bezoeker van het toilet wordt verzocht om na het gebruik het toilet grondig te reinigen, materiaal hiervoor zal aanwezig zijn.
De gezondheid van alle deelnemers staat voorop, werk a.u.b. mee aan deze genomen maatregelen.   

Voor meer info over de aanmelding of over sterrenkunde kijk op de website van de WSH, www.WSH-Heusden.nl.

Met hartelijke groeten, RenÚ Esser
Voorzitter van de WSH Heusden