Maandag 13 januari 2020

   

 

Bijeenkomst Astrologie in relatie tot Astronomie

Op 13 januari jl. was er weer een bijeenkomst van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden (WSH). Er werd een voordracht verzorgd over Astrologie in samenhang met Astronomie.

Een mooie avond met interessante inzichten.

De opkomst was jammer genoeg niet optimaal maar de sfeer was goed. Zoals te verwachten was er de nodige sceptisch zoals of zover afgelegen sterren(beelden) wel invloed kon hebben op ons leven.

Ook waren er vragen over de stand van de planeten en sterrenbeelden ten opzichte van de aarde in de loop van het jaar. En van de suggesties betrof de achtergrond van de astrologie.

In het barre verleden waren de leefomstandigheden in elk seizoen van het jaar beduidend verschillend. Dat betrof zowel de hoeveelheid- als de soort van het voedselaanbod. Mogelijk had dat invloed op ontwikkeling van de psyche. Zo is bekend dat bepaalde tekorten in het voedsel een belemmering kunnen zijn in de ontwikkeling van de hersenen.

Op een gegeven moment heeft men een koppeling verbonden aan het moment in het jaar waarin men was geboren en een karaktereigenschap. Omdat de bepaling van de datum in die tijd werd bepaald met behulp van de stand van de sterrenbeelden was de astrologie geboren.

In de loop van de tijd heeft er betreffende de stand van de sterrenbeelden een verschuiving plaatsgevonden van tijdsbepaling naar oorzaak.

Bovenstaande verklaring is uiteraard mijn persoonlijke mening, maar vond toch enige  bijval.

De film na de pauze betrof de verbinding van de Mayacultuur en hun opvolgers, met de indrukwekkende Pyramides. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de sterrenkunde een belangrijke basis is geweest voor de bouw daarvan. Met name is er een verbinding gevonden tussen allerlei tekens van de Pyramides en de acht jarige cyclus van de Planeet Venus. Een buitengewoon boeiende film.

Al met al een geslaagde avond!

Hartelijke groet,
Wim Hartman
Bestuur WSH