Vrijdag 22 maart 2019

Terug   

 

Bezoek Sterrenwacht Halley

We zijn met veel leden van Werkgroep Sterrenkunde Heusden en enkele introducees naar Sterrenwacht Halley in Vinkel gegaan. De Sterrenwacht is speciaal voor ons open vanavond. Voor veel van de aanwezigen is het de eerste keer dat ze bij de Sterrenwacht zijn.

 We worden verwacht

Voorzitter René Esser heet ons welkom waarna we een mooie presentatie over de zon krijgen van Urijan Poerink.

 Presentatie over de zon

Na een kopje koffie of thee splitst de groep zich op. De ene groep gaat de trap op om naar de sterren te kijken. De andere groep gaat de trap af naar het planetarium. Beide onderdelen zijn erg interessant en we krijgen veel informatie.

 Koffie

Ikzelf ga als eerste naar de koepel waar de grote telescoop gericht staat op de Orion nevel. Het is wel wennen  om door zo’n grote telescoop te kijken maar na even focussen zijn de sterren goed te zien.

 De grote telescoop

Eén verdieping lager, op het dak, heeft Willem Schot twee telescopen staan, ook gericht op Orion. Eentje richt hij voor ons op de maan die erg mooi schijnt vanavond. De kraters zijn goed te zien.

 Uitzicht vanaf het dak

Dan is het onze beurt om naar het planetarium te gaan. We worden ook hier ‘persoonlijk’ welkom geheten met een mooi filmpje.

 

 In het planetarium

 Beeld uit de film

De film die we vervolgens zien laat ons het International Space Station zien en we reizen langs onze planeten.

Veel later dan gepland gaan we weer huiswaarts. Het was erg informatief en we bedanken de medewerkers van Sterrenwacht Halley voor deze mooie avond!

Jeannine van den Bogaerdt
Bestuurslid WSH

 

 

Terug